మిస్టర్విన్సెంజోను కిన్జోన్‌కు స్వాగతం

మిస్టర్విన్సెంజో 30 అక్టోబర్ 2019 న మా కంపెనీ యొక్క షోరూమ్ మరియు ఫ్యాక్టరీని సందర్శించారు. స్థానిక మార్కెట్‌ను అభివృద్ధి చేయడం గురించి మాకు గొప్ప అంగీకారం ఉంది మరియు సమీప భవిష్యత్తులో మేము సహకరించగలమని ఆశిస్తున్నాము.


పోస్ట్ సమయం: ఫిబ్రవరి -26-2020